Cao đẳng

Sau khi kết thúc một khóa Cao đẳng nghề  ứng viên có thể bắt đầu đi làm được ngay