Đại học

Có hơn 10.000 chương trình bậc đại học tại Canada, đây là bậc học phù hợp cho du học sinh đi theo con đường nghiên cứu – học thuật.