The Cowichan Valley International Student Program được xây dựng tại thung lũng Cowichan tại Vancouver Island, British Columbia. Đây là một hội đồng gồm 4 trường cao học, 4 trường trung học và 18 trường sơ cấp với một mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thành công của mỗi học viên trong môi trường học an toàn và thoải mái.

Với 4 trường trung học, các học viên sẽ được học về các chương trình về thể thao, các khóa học hàn lâm cấp cao, nghệ thuật, thủ công gia chánh. Mỗi trường đều có nết văn hóa và đặc trưng riêng giúp các học viên có được trải nghiệm tốt nhất.

Đến với 4 trường trung cấp, các trường được xây dựng theo phong cách làm việc nhóm, khám phá những điều mới và xây dựng sự tự tin cho các học viên. Các trường cho rằng: thể dục, thể thao và lối sông lành mạnh rất quan trọng trong việc học.

Còn ở 18 trường sơ cấp, hội đồng đem lại cho các học viên các chương trình học đa dạng. Các học viên còn có cơ hội tiếp cận các chương trình học hàn lâm đồng thời bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, tin học và giới thiệu về Tiếng Pháp.