Hội Đồng Giáo Dục Halton Catholic District Có hơn 30.000 học sinh ở mọi lứa tuổi tại 57 cộng đồng Công giáo tại Burlington, Halton Hills, Milton và Oakville. Hội Đồng Giáo Dục bao gồm 45 trường tiểu học, 9 trường trung học, cũng như các chương trình Giáo dục Thường xuyên.

Các trường Công giáo đã đào tạo sinh viên trong cơ thể và tinh thần ở Ontario gần 170 năm. Giáo dục Công giáo đã là nền tảng cho hàng triệu sinh viên phát triển tiềm năng tinh thần, học vấn, thể chất và xã hội đầy đủ của họ. Mặc dù các trường học tuân thủ các yêu cầu của Bộ Giáo dục, chương trình giảng dạy được giảng dạy từ quan điểm của Công giáo và sự phát triển đức tin là nền tảng cho mọi khía cạnh của giáo dục Công giáo.

Công ty Tư vấn Du học và Định cư CANADA WAY

Lầu 3, Tòa nhà 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028 38 322 188

Fax: 08 38 322 189

Email: info@canadaway.vn

Website: www.canadaway.vn | www.canadaway.com.vn