Cung cấp cho khách hàng có được những thông tin định cư tại Canada

BẮT ĐẦU TỪ 16/11/2022 – EXPRESS ENTRY SẼ ÁP DỤNG TEER – ỨNG VIÊN LƯU Ý MỐC THỜI GIAN NÀY

Bộ NOC 2016 sẽ hết hiệu lực, thay vào đó là bộ NOC 2016 và hệ thống phân loại TEER Cả 3 chương trình định cư thuộc hệ thống Express…

Continue ReadingBẮT ĐẦU TỪ 16/11/2022 – EXPRESS ENTRY SẼ ÁP DỤNG TEER – ỨNG VIÊN LƯU Ý MỐC THỜI GIAN NÀY

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada được thúc đẩy nhờ những người nhập cư có kiến thức về y tế: WES

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada được thúc đẩy nhờ những người nhập cư có kiến thức về y tế: WES World Education Services (WES) cho biết tất…

Continue ReadingHệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada được thúc đẩy nhờ những người nhập cư có kiến thức về y tế: WES

Canada đề xuất chứng chỉ kiểm tra ngôn ngữ mới cho người nhập cư

Canada đề xuất chứng chỉ kiểm tra ngôn ngữ mới cho người nhập cư Đối với những ứng viên nộp đơn xin nhập cư theo chương trình kinh tế, IRCC…

Continue ReadingCanada đề xuất chứng chỉ kiểm tra ngôn ngữ mới cho người nhập cư

Bill C-19 là gì? Bill C-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội xin PR Canada của du học sinh?

Bill C-19 là gì? Bill C-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội xin PR Canada của du học sinh? Vào 23 tháng 06 năm 2022, Bill C-19…

Continue ReadingBill C-19 là gì? Bill C-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội xin PR Canada của du học sinh?