PGWP AUTHORIZATION LETTER HẾT HẠN, BẠN VẪN CÓ THỂ LÀM VIỆC HỢP PHÁP

PGWP AUTHORIZATION LETTER HẾT HẠN, BẠN VẪN CÓ THỂ LÀM VIỆC HỢP PHÁP Sau khi nộp hồ sơ PGWP, ngoài thư xác nhận từ hệ thống (Temporary resident acknowledgement of…

Continue ReadingPGWP AUTHORIZATION LETTER HẾT HẠN, BẠN VẪN CÓ THỂ LÀM VIỆC HỢP PHÁP