You are currently viewing Du học sinh đi làm hơn 20h

Du học sinh đi làm hơn 20h

Breaking NEWS -à KHÔNG CÒN GIỚI HẠN về số giờ tối đa mà svqt có thể làm việc.

Hôm nay, Bộ trưởng IRCC Sean Fraser đã đưa ra một thông báo mới liên quan đến sinh viên quốc tế và giải quyết tình trạng thiếu lao động ở Canada. Thông báo được công bố lúc 9:00 sáng EST (giờ Toronto) tại Ottawa.

Sinh viên quốc tế đang ở Canada và được phép làm việc sẽ có thể làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần off-campus nếu có lớp học từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Sẽ không có giới hạn về số giờ tối đa mà học sinh có thể làm việc, sinh viên có thể làm việc nhiều giờ nhất có thể. Tuy nhiên bộ trưởng cũng nhấn mạnh là về phía nhà trường cũng sẽ vẫn có những phương pháp mạnh hơn đối với những học sinh vì đi làm mà withdraw khóa học hay không lên lớp thường xuyên. Nên sinh viên chúng mình vẫn cần đảm bảo đi học đủ giờ đủ tiết nhé.

Tác giả: CanadaWay

Trả lời